برنامه های آموزش سفارشی

  • 2022-02-19

همیشه متناسب با نیازهای مشتری متناسب است و می تواند در مرکز آموزش و همکاری یا مکان مشتری یا مکان مشتری جدید 3000 فوت مربع ما انجام شود.

دوره های آموزشی

دوره تهدید ارتباطات سایبری (CTTC)

دوره برنامه ریزی عملیات تجاری (COPC)

معرفی به تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی ویندوز (IWFA)

تجزیه و تحلیل جدول زمانی پزشکی قانونی (FTA)

تجزیه و تحلیل رجیستری پزشکی قانونی (FRA)

سمینارهای تقویت کننده ماموریت و خدمات پشتیبانی

انتخاب پیشرفته تجارت (ABE)

مدیریت ریسک تجاری/اعتبار سنجی (BRMV)

تأثیر رسانه های اجتماعی بر تجارت و شما

ایمن سازی دیجیتال و تشخیص (DID)

تجزیه و تحلیل بستر دیجیتال (DLA)

دیگر

توضیحات برنامه آموزشی

توسعه و پشتیبانی کامل ورزش مشخصات ماموریت

از ارزیابی اساسی مهارت های قابل خراب شدن گرفته تا تمرینات اعتبار سنجی کامل برای ارزیابی آمادگی دانش آموزان ، متخصصان AFC می توانند سناریوهای آموزش واقع بینانه را با محوریت تقویت فردی ، پشتیبانی تیم و جداسازی هسته و کارهای پشتیبانی ایجاد کنند.

دوره های آموزشی

دوره تهدید ارتباطات سایبری (CTTC)

طول دوره: 5 روز / 40 ساعت بررسی اجمالی دوره: این دوره به رهبری مربی برای پرسنلی که در مکان های خارج از کشور مسافرت و کار می کنند طراحی شده است. این دوره به تهدیدات مرتبط با استفاده از دستگاه های مرتبط با رایانه و ارتباطات در انواع مختلف محیط های عملیاتی متمرکز است. این آموزش آشنایی با پزشکی قانونی دیجیتال و ابزارهای بهره برداری و همچنین رسانه های اجتماعی و تکنیک های مهندسی را که برای هدف قرار دادن افراد و دستیابی به اطلاعات حساس در دستگاه های الکترونیکی استفاده می شود ، فراهم می کند. روش هایی که می توانند برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض و کاهش خطر حمله دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند ، در کلاس مورد بحث و نشان داده شده است. این یک دوره کاربردی گسترده و کاربردی است.

دوره برنامه ریزی عملیات تجاری (COPC)

طول دوره: 5 روز / 40 ساعت - یا - 10 روز / 80 ساعت بررسی اجمالی دوره: این دوره به رهبری مربی برای پرسنلی که در خارج از کشور مسافرت می کنند و در خارج از کشور کار می کنند طراحی شده است. این دوره بر طیف کاملی از مهارت های مورد نیاز برای برنامه ریزی صحیح به منظور کار تجاری در یک محیط های ضد انحصاری نیمه جانبی و خصمانه متمرکز است. این یک دوره کاربردی گسترده و کاربردی است. آموزش و سناریو متناسب با نیازهای دانش آموزان/مشتری ها تنظیم می شود.

معرفی به تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی ویندوز (IWFA)

طول دوره: 2 روز / 16 ساعت بررسی اجمالی دوره: این دوره با بررسی ساختار داده های داخلی و وابستگی متقابل بین انواع مصنوعات سیستم و فعالیت کاربر در سیستم های ویندوز ، درک سیستم عامل ویندوز را از دیدگاه تحلیلگر پزشکی قانونی فراهم می کند. وادبحث و گفتگو بر امتحاناتی است که توسط "دفاع تروجان" پیش بینی شده است (به عنوان مثال ، ادعاهای بدافزار که مسئولیت فعالیت مشاهده شده را بر عهده دارند) ، تلاش برای یافتن بدافزار قبلاً کشف نشده ، تلاش برای پوشاندن یا پنهان کردن فعالیت های کاربر از تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی و همچنین سایر موارد دیگرفعالیت کاربر زیر سوال می رود.

تجزیه و تحلیل جدول زمانی پزشکی قانونی (FTA)

طول دوره: 2 روز / 16 ساعت بررسی اجمالی دوره: این دوره دستی ، به رهبری مربی که یکی از توسعه دهندگان اصلی و مروج تکنیک تجزیه و تحلیل جدول زمانی در جامعه پزشکی قانونی و پاسخ حادثه (DFIR) است ، یک جامد فراهم می کند. پایه و اساس در هدف و عمل انجام تجزیه و تحلیل جدول زمانی جامع از فعالیت سیستم ، به یک تحلیلگر اجازه می دهد تا به سرعت زمینه را به داده های ارزشمند اضافه کند. دستورالعمل منابع مختلف و قالب های داده های مهر شده در زمان موجود در سیستم های ویندوز و رویدادهایی را که می تواند بر آن زمان تأثیر بگذارد ، پوشش می دهد. همچنین تکنیک ها و ابزارهای منبع آزاد/منبع باز برای استخراج و گردآوری این اطلاعات در یک جدول زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل رجیستری پزشکی قانونی (FRA)

طول دوره: 1 روز / 8 ساعت بررسی اجمالی دوره: این دوره دستی توسط یک رهبر شناخته شده در زمینه پزشکی قانونی دیجیتال در تجزیه و تحلیل رجیستری و نویسنده پزشکی قانونی ویندوز رجیستری هدایت می شود. آموزش درک کاملی از رجیستری ویندوز ، از دیدگاه باینری و تحلیلی ارائه می دهد. بحث و گفتگو بر ساختار باینری رجیستری ، چگونگی استفاده از سیستم عامل ها از رجیستری و همچنین ابزارهای آزاد و منبع آزاد برای نظارت ، بررسی و استخراج داده های مربوط از رجیستری (از جمله کلیدها و مقادیر حذف شده) متمرکز است.

سمینارهای تقویت کننده ماموریت و خدمات پشتیبانی

انتخاب پیشرفته تجارت (ABE)

طول سمینار: 1-3 روز (در انتظار الزامات مشتری) سمینار نمای کلی: مشاوره اصول کاربردی (AFC) فرصتی را برای دانشجویان فراهم می کند تا به منظور توسعه و /یا ارتقاء وظایف سطح مهارت فعلی ، مدیران و کارمندان سطح C مورد نظر را ملاقات کنند. AFC یک محیط مناسب (اعم از یک در یک دستورالعمل/مربیگری تا رویدادهای شبکه های اجتماعی کامل) مناسب برای سطح و نیازهای تجربه مشتری ایجاد خواهد کرد.

مدیریت ریسک تجاری/اعتبار سنجی (BRMV)

طول سمینار: 1-3 روز (در انتظار نیازهای مشتری) سمینار نمای کلی: BRMV برای شناسایی چگونگی استفاده از رسانه های اجتماعی برای هدف قرار دادن افراد و اشخاص تجاری و تدوین استراتژی های کاهش دهنده برای محافظت در برابر تهدیدها طراحی شده است. آموزش شامل تظاهرات و برنامه های عملی با استفاده از چندین شکل از رسانه های اجتماعی به عنوان مثال است. فیس بوک ، توییتر ، پیوندی-در و Google +. علاوه بر این ، دانش آموزان نشان داده می شود که چگونه می توان از همان تهدیدهای رسانه های اجتماعی برای انجام خود دقت و اعتبار تجاری استفاده کرد.

ایمن سازی دیجیتال و تشخیص (DID)

طول: TBD (پاسخگو به نیازهای مشتری) پشتیبانی کلی: واکسیناسیون دیجیتال و تشخیص دیجیتال قبل از سفرنامه پزشکی قانونی قبل از سفر ، و سپس تشخیص تغییر مجازی و فیزیکی پس از سفر برای سیستم های داده مشتری و اجزای فیزیکی ، با تمرکز بر کاهش خطرات امنیتی و شناسایی عفونت هاهنگامی که مراحل کاهش قبل از مسیر امکان پذیر نبود. تحلیلگران خبره تصاویر فیزیکی و مجازی از کلیه دستگاه های مشتری را قبل از سفر به دست می آورند ، و سپس عفونت های بدافزار بالقوه پس از سفر را شناسایی و جدا می کنند. این سرویس متناسب با قرار گرفتن در معرض جغرافیایی خاص هر مشتری و خطرات امنیتی خصمانه خاص منطقه ای است.

تجزیه و تحلیل بستر دیجیتال (DLA)

طول: وابسته به نمای کلی پشتیبانی از نیاز مشتری: تجزیه و تحلیل بستر دیجیتال محتویات دیجیتالی دستگاه را از منظر پزشکی قانونی توهین آمیز تجزیه می کند. AFC با استفاده از تکنیک های پزشکی قانونی دیجیتال ، داستان کاربر دستگاه را با تجزیه و تحلیل مصنوعات موجود در درایو می نویسد. در پایان تجزیه و تحلیل ، کاربر دستگاه داستان ایجاد شده را می خواند تا ببیند آیا بستر دیجیتال از نیازهای امنیتی و عملیاتی آنها پشتیبانی می کند - اطمینان حاصل می کند که مشتری می داند چه داستانی را می گوید.

وسایل نقلیه پیمانکاری

برنامه های قرارداد اصول کاربردی به همه نهادهای دولتی ایالات متحده اجازه می دهد تا از طیف گسترده ای از خدمات ارائه شده ما استفاده کنند.

خدمات تخصصی

اصول کاربردی خدمات تخصصی و چند رشته ای را برای برآورده کردن چالش برانگیزترین نیازهای تجاری مشتریان ارائه می دهد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.