روند بودجه بندی سرمایه

 • 2022-08-1

فرایند بودجه بندی سرمایه فرایند برنامه ریزی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری های بالقوه یا مخارج مورد استفاده آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این امر به تعیین سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت بلند مدت مانند افزودن یا جایگزینی کارخانه و ماشین آلات ، تجهیزات جدید ، تحقیق ، توسعه و غیره کمک می کند. این روند تصمیم در مورد منابع مالی و سپس محاسبه بازده به دست آمده استاز سرمایه گذاری

فهرست مطالب

Capital-budgeting-Process

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: فرآیند بودجه بندی سرمایه (Wallstreetmojo. com)

شش مرحله به روند بودجه بندی سرمایه

شماره 1 - برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

اولین قدم کشف فرصت های سرمایه گذاری موجود است. در مرحله بعد ، کمیته بودجه بندی سرمایه سازمان باید به زودی فروش مورد انتظار را شناسایی کند. پس از آن ، آنها فرصت های سرمایه گذاری را با توجه به هدف فروش تنظیم شده توسط آنها تشخیص می دهند. باید قبل از جستجوی بهترین فرصت های سرمایه گذاری ، برخی از نکات را در نظر بگیرید. این شامل نظارت منظم از محیط خارجی برای به دست آوردن ایده در مورد فرصت های جدید سرمایه گذاری است. سپس ، استراتژی شرکت را بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT سازمان تعریف کنید تجزیه و تحلیل SWOT تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری برای شناسایی و ارزیابی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات یک نهاد است. بیشتر بخوانید ، یعنی تجزیه و تحلیل قدرت ، ضعف ، فرصت و تهدید آن ، و با بحث در مورد استراتژی ها و اهداف با آنها ، از کارمندان خود به دنبال پیشنهاداتی باشید.

مثال:

شناسایی روندهای اساسی بازار ، که می تواند قبل از انتخاب یک سرمایه گذاری خاص بر اساس مطمئن ترین اطلاعات باشد. به عنوان مثال ، قبل از انتخاب سرمایه گذاری در شرکت درگیر در معدن طلا ، در مرحله اول ، جهت آینده کالای اساسی باید مشخص شود. این که آیا تحلیلگران معتقدند که احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود دارد یا احتمال افزایش قیمت بسیار بیشتر از کاهش آن است.

شماره 2 - جمع آوری پیشنهادات سرمایه گذاری

پس از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ، روند دوم بودجه بندی سرمایه جمع آوری پیشنهادات سرمایه گذاری است. قبل از رسیدن به کمیته روند بودجه بندی سرمایه ، این پیشنهادات توسط افراد مجاز مختلف در سازمان دیده می شود تا بررسی کنند که آیا پیشنهادات داده شده مطابق با الزامات است. سپس طبقه بندی سرمایه گذاری بر اساس دسته بندی های مختلف مانند گسترش ، جایگزینی ، سرمایه گذاری بهزیستی و غیره انجام می شود. این طبقه بندی به انواع مختلف ، تصمیم گیری را راحت تر می کند و بودجه و کنترل را تسهیل می کند.

مثال:

شرکت املاک و مستغلات دو زمین را شناسایی کرد که در آن می توانند پروژه خود را بسازند. از بین دو سرزمین ، یک سرزمین نهایی می شود. بنابراین ، پیشنهادات از همه ادارات ارائه می دهد. سپس ، افراد مجاز مختلف در سازمان یکسان را مشاهده می کنند تا بررسی کنند که آیا پیشنهادات چندین الزام است یا خیر. همچنین ، همین امر برای یک روند تصمیم گیری بهتر طبقه بندی می شود.

شماره 3 - فرایند تصمیم گیری در بودجه بندی سرمایه

تصمیم گیری مرحله سوم است. در مرحله تصمیم گیری ، مدیران باید تصمیم بگیرند که چه سرمایه گذاری از فرصت های سرمایه گذاری موجود باید انجام شود ، با در نظر گرفتن قدرت تحریم برای آنها.

مثال:

به عنوان مثال ، مدیران در سطح پایین مدیریت ، مانند مدیران کار ، سرپرست گیاهان و غیره ، ممکن است این قدرت را داشته باشند که سرمایه گذاری را تا حد 10،000 دلار فراتر از اجازه هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت مدیره مجازات کنند(BOD) به یک نهاد شرکتی متشکل از گروهی از افراد منتخب اشاره دارد که نماینده سهامداران یک شرکت هستند. هیئت مدیره لایه برتر سلسله مراتب را تشکیل می دهد و بر اطمینان از این که شرکت به طور مؤثر به اهداف خود دست می یابد ، متمرکز است. بیشتر بخوانید یا مدیریت ارشد مورد نیاز. اگر حد سرمایه گذاری گسترش یابد ، مدیریت پایین تر باید مدیریت ارشد را برای تصویب پیشنهاد سرمایه گذاری در بر بگیرد.

شماره 4 - آماده سازی بودجه سرمایه و تخصیص

پس از مرحله تصمیم گیری ، مرحله بعدی طبقه بندی هزینه های سرمایه گذاری به سرمایه گذاری های با ارزش بالاتر و کوچکتر است.

مثال:

زمانی که ارزش سرمایه گذاری کمتر است و توسط سطوح پایین مدیریت تایید می شود، برای انجام اقدامات سریع، عموماً با تخصیص کلی پوشش داده می شود. اما اگر هزینه سرمایه گذاری ارزش بالاتری داشته باشد، بخشی از بودجه سرمایه ای خواهد شد. سال های آینده یا نهضروری است زیرا مخارج سرمایه ای به مقدار قابل توجهی بودجه نیاز دارد. پس از اخذ تاییدیه های لازم به ادامه مطلب مراجعه کنید. هدف این تخصیص تجزیه و تحلیل عملکرد سرمایه گذاری در طول اجرای آن است.

شماره 5 - پیاده سازی

پس از انجام تمام مراحل فوق، پیشنهاد سرمایه گذاری را اجرا می کند، یعنی در یک پروژه ملموس قرار می گیرد. پرسنل مدیریت در حین اجرای وظایف با چالش های متعددی مواجه می شوند، زیرا ممکن است وقت گیر باشند. برای پیاده سازی با هزینه مناسب و سریع، موارد زیر می تواند مفید باشد:

 • فرمول بندی پروژه به اندازه کافی: فرمول ناکافی یکی از دلایل اصلی تاخیر است. پس شخص ذینفع باید تمام جزئیات لازم را از قبل در نظر گرفته و تحلیل مناسب را به خوبی انجام دهد تا از تاخیر در اجرای پروژه جلوگیری شود. خوب برای جلوگیری از هرگونه تاخیر در اجرای پروژه.
 • استفاده از مسئولیت حسابداری مسئولیت حسابداری مسئولیت حسابداری یک سیستم حسابداری است که در آن افراد خاصی مسئول حسابداری مناطق خاص و کنترل هزینه هستند. در این نوع سیستم حسابداری، مسئولیت بر اساس دانش و مهارت فرد محول می شود. اصل بیشتر بخوانید: برای اجرای سریع وظایف مختلف و کنترل هزینه ها، باید مسئولیت های مشخصی به مدیران پروژه واگذار کرد، یعنی اتمام به موقع. پروژه در محدوده هزینه تعیین شده
 • استفاده از تکنیک شبکه: چندین تکنیک شبکه مانند روش مسیر بحرانی (CPM) و تکنیک ارزیابی و بررسی برنامه (PERT) برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در دسترس هستند که به نظارت صحیح و کارآمد پروژه ها کمک می کند.
مثال :

برای پردازش سریع، کمیته بودجه سرمایه باید اطمینان حاصل کند که مدیریت قبل از اجرای پروژه، تکالیف خود را در مورد مطالعات اولیه و فرمول مختصر پروژه انجام داده است. پس از آن، به طور موثر اجرا می شود.

شماره 6 - بررسی عملکرد

بررسی عملکرد آخرین مرحله در بودجه ریزی سرمایه ای است. اما، مدیریت ابتدا باید نتایج واقعی را با نتایج پیش بینی شده مقایسه کند. زمان صحیح برای انجام این مقایسه زمانی است که عملیات تثبیت شود.

مثال:

با این بررسی، کمیته بودجه سرمایه ای در مورد موارد زیر نتیجه گیری می کند:

 • تا چه حد مفروضات واقع بینانه بودند.
 • کارایی تصمیم گیری
 • فرض کنید هرگونه سوگیری قضاوتی وجود دارد.
 • یا امیدهای حامیان پروژه را برآورده می کند.

بنابراین، فرآیند پیچیده است و شامل مراحل مختلفی است که باید قبل از نهایی کردن پروژه به طور دقیق دنبال شوند.

نتیجه

شرکت ها از بودجه بندی سرمایه ای برای تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می کنند. با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مختلف شروع می شود. سپس پس از جمع‌آوری و ارزیابی پیشنهادات مختلف سرمایه‌گذاری و انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری سودآور، تصمیم‌گیری برای بودجه‌بندی سرمایه و تخصیص آن اتخاذ می‌شود. در نهایت باید تصمیم گرفته شده را اجرا کرد و عملکرد را به موقع بررسی کرد.

مقالات پیشنهادی

این مقاله راهنمای فرآیند بودجه ریزی سرمایه است. در اینجا، مراحل فرآیند بودجه بندی سرمایه و نمونه هایی از هر کدام را ارائه می دهیم. می توانید از مقالات زیر در مورد امور مالی شرکت اطلاعات بیشتری کسب کنید: -

منابع بانکی سرمایه گذاریپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری، مدل سازی مالی، ارزش گذاری و موارد دیگر را بیاموزید.

به Wallstreetmojo Youtube بپیوندید

منابع اکسل رایگانMS Excel را از ابتدا یاد بگیرید. بر فرمول‌ها، نمودارها، میانبرهای اکسل با 3+ ساعت ویدیو مسلط شوید.

به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

دوره رایگان مدلینگ مالیبا این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی کلگیت) مدل سازی مالی را در اکسل بیاموزید

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.